Brief elektronsich niet beschikbaar (126354.5 )22 november 2000
hoort bij ... E090269 - Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven
E090230 - Besluit oprichting voorlopige eenheid magistraten, PG's en politieofficieren (Eurojust) initiatief Portugal, Franse Republiek, Zweden, België
E090227 - Besluit over de oprichting van de Europese Politieacademie (initiatief Portugal)
E090194 - Verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
E090154 - Begroting voor Sirene fase II en Helpdesk voor 2001
E090153 - Richtlijn betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen Initiatief van Franse Republiek
E090149 - Verordening tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
E090118 - Besluit inzake ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen EG, IJsland en Noorwegen voor vaststelling criteria welke staat verantwoordelijk is voor behandeling asielverzoek
E090113 - Verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en bepaalde andere onderdanen van een derde land ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van Dublin
afkomstig van ... Eerste Kamer