Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090271
Laatste revisie: 03-12-2012

E090271 - Richtlijn inzake milieubescherming door strafrecht
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 september 2005, waarbij het Kaderbesluit inzake milieubescherming door strafrecht (zie dossier E090270) werd vernietigd, heeft de Europese Commissie besloten een nieuwe ontwerprichtlijn in te dienen om het beoogde doel te realiseren. De behandeling van de nieuwe richtlijn is terug te vinden in dossier E090300.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)139PDF-document, d.d. 13 maart 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 207 fiche 9
  27 september 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De EC heeft dit gewijzigd voorstel op 30 september 2002 gepubliceerd, opdat dit betrokken kan worden bij de bespreking in de JBZ-Raad van een concurrerend initiatief van een lidstaat. Raad en EC/EP verschillen van inzicht over de rechtsbasis die zou moeten worden gekozen om milieu te beschermen d.m.v. strafrecht.

Spoedshalve heeft de EC zich beperkt tot het aangeven van de EP-amendementen die wel (evt. met kanttekeningen, evt. ten dele) worden overgenomen (nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30) en de EP-amendementen die niet worden overgenomen (8, 10, 13, 18, 19, 20, 24, 27). Er ligt nog geen nieuwe tekst van een ontwerp-richtlijn.


Behandeling Raad

De ontwerprichtlijn is door de Europese Commissie gepresenteerd tijdens de JBZ-Raad van 15 maart 2001. Verder is het voorstel (nog) niet geagendeerd geweest, wel besproken tijdens behandeling van het ontwerpkaderbesluit inzake de bescherming van het milieu door strafrecht (zie ook dossier E090270).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 189
  23 maart 2001
 • PDF-document raadsdocument
  Raad JBZ - 6977/01
  12 maart 2001

Behandeling Europees Parlement

Op 9 april 2002 heeft het EP in eerste lezing een wetgevingsresolutie uitgebracht over deze ontwerprichtlijn en daarbij 24 amendementen voorgesteld. Belangrijkst is de steun van het EP bij de keuze van de rechtsbasis. Evenals de EC is het EP van mening dat artikel 175, lid 1 VEG als rechtsbasis gekozen moet worden om het milieurecht te beschermen door het strafrecht.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • standpunt EP
  Europees Parlement - P6_TA(2006)0458
  26 oktober 2006
  www.europarl.europa.eu/...
 • PDF-document standpunt EP
  Europees Parlement - P5_TA(2002)0147
  9 april 2002
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A5-0099/2002
  25 maart 2002

Reacties Derden


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via