E100033
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-08-2010

E100033 - Voorstel voor een Verordening om economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energieBij Verordening nr. 663/2009 van 13 juli 2009 is het Europese energieprogramma voor herstel (EEPR) vastgesteld teneinde het economische herstel in Europa te bevorderen door tegen eind 2010 3,98 miljard euro aan financiële bijstand te verlenen. In dit voorstel wordt voorgesteld om de niet-vastgelegde middelen overeenkomstig hoofdstuk II van de EEPR-Verordening te gebruiken voor de totstandbrenging van een financieringsinstrument ter ondersteuning van in het kader van het initiatief passende initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Verordening gepubliceerd


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie

document Europese Commissie

COM(2010)283PDF-document, d.d. 31 mei 2010

rechtsgrondslag

VwEU artikel 194 lid 1

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens haar vergadering van 15 juni 2010 heeft de commissie EZ besloten om onderhavig voorstel te agenderen voor procedure op 22 juni 2010.

Op 22 juni 2010 heeft de commissie onderhavig voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 31 mei 2010 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad ingediend. Dit voorstel strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie. Bij Verordening nr. 663/2009 van 13 juli 2009 is een programma, het Europese energieprogramma voor herstel (EEPR), vastgesteld teneinde het economische herstel in Europa te bevorderen door tegen eind 2010 3,98 miljard euro aan financiële bijstand te verlenen. In het voorstel van 31 mei 2010 wordt voorgesteld om de niet-vastgelegde middelen overeenkomstig hoofdstuk II van de EEPR-Verordening te gebruiken voor de totstandbrenging van een financieringsinstrument ter ondersteuning van in het kader van het initiatief passende initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De begunstigden binnen deze financieringsregeling zijn gemeentelijke, lokale en regionale autoriteiten.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)283
    31 mei 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen