E100077
  ruit icoon
Laatste revisie: 04-03-2011

E100077 - Consultatie over middelen voor externe actie van de EU na 2013Het doel van deze publieke consultatie is het vergaren van ideeën en meningen over de financiële instrumenten die de EU tot haar beschikking heeft om te voldoen aan haar wereldwijde verantwoordelijkheden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie BDO besluit op 25 januari 2011 om de informatie over de consultatie en het consultatiedocument voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De consultatie is 29 november 2010 gelanceerd. Reageren is mogelijk tot en met 31 januari 2011 via deze website.


Kerngegevens

document Europese Commissie

Publieke consultatie: Welke middelen voor externe actie van de EU na 2013?PDF-document, d.d. 29 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering van 18 januari 2011 besloot de commissie BDO om inbreng te leveren voor een brief aan de regering op 25 januari 2011 over de consultatie over middelen voor externe actie van de EU na 2013. 

De commissie besluit op 25 januari 2011 om de informatie over de consultatie en het consultatiedocument voorkennisgeving aan te nemen. Het onderwerp kan terugkomen tijdens het begrotingsdebat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking op 5 april 2011.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Zaken heeft op 9 december 2010 overleg gevoerd met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over ontwikkelingssamenwerkingonderwerpen. Het Europees Ontwikkelingsfonds is ook ter sprake gekomen tijdens het overleg.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 29 november 2010 heeft de Europese Commissie een consultatie gepubliceerd over middelen voor externe actie van de Europese Unie na 2013. Het doel van de consultatie is om ideeën en meningen te verzamelen over de toekomst van de financiële instrumenten voor externe actie die de EU tot haar beschikking heeft. Dit ter voorbereiding van de nieuwe wetsvoorstellen aangaande de financiële instrumenten (waaronder het EOF-Europees Ontwikkelingsfonds) voor externe betrekkingen van de EU die de Europese Commissie in de loop van 2011 zal presenteren. Deze financiële instrumenten zullen een onderdeel vormen van het post-2013 Multiannual Financial Framework . De deadline voor de consultatie is 31 januari 2011.

Het EOF is het voornaamste instrument van de communautaire ontwikkelingssamenwerking met de Afrikaanse landen, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS landen) en de landen en gebieden overzee (LGO), landen die een speciale relatie met een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap onderhouden. Het Verdrag van Rome van 1957 voorzag al in de oprichting van dit fonds om technische en financiële bijstand te verlenen, oorspronkelijk aan de Afrikaanse landen die toen nog niet onafhankelijk waren en waarmee sommige landen banden uit het verleden hadden.

Hoewel er op verzoek van het Europees Parlement sinds 1993 in de Gemeenschapsbegroting een post voor het fonds is gereserveerd, maakt het EOF nog geen deel uit van de algemene begroting van de Gemeenschap. Het is een intergouvernementeel fonds, wordt door de lidstaten gefinancierd, is aan eigen financiële regels onderworpen en wordt door een eigen comité geleid. De steun aan de ACS-staten en de LGO zal voor de periode 2008-2013 verder via het EOF worden gefinancierd.

De EC is al langer voorstander van het opnemen van het EOF in Europese begroting. Het heeft in een mededeling uit 2003 (E030201) gepleit voor het in de begroting opnemen van het EOF. De Europese Raad heeft dit tijdens de Raad van 15-16 december 2005 afgewezen.

De Nederlandse regering is een voorstander van het opnemen van het EOF in de Europese begroting. Een van de voordelen hiervan is dat de parlementaire controle op het EOF wordt verbeterd.

De EU is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle internationale ontwikkelingshulp en is de grootste donor van humanitaire hulp ter wereld. Extern beleid is daarom een groot onderdeel van het werk van de EU, wat is versterkt door het nieuwe institutionele raamwerk van het Verdrag van Lissabon. De EU gebruikt financiële instrumenten voor externe acties om de implementatie van extern beleid te ondersteunen.


Behandeling Raad

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft op 28 februari 2011 een brief gestuurd met het verslag van de informele Raad Ontwikkelingssamenwerking van 22 februari 2011. Tijdens de Raad heeft de Eurocommissaris voor Ontwikkeling zijn voorlopige conclusies over drie consultaties die hij de afgelopen maanden organiseerde, over Toekomst EU-OS, EU-begrotingssteun en Financiering Extern Beleid na 2013, gepresenteerd. Zijn punten kwamen op hoofdlijnen overeen met de wensen die Nederland in de drie kabinetsreacties had neergelegd en konden ook verder op brede steun rekenen.  


Alle bronnen