E110033
  klaver icoon
Laatste revisie: 29-06-2011

E110033 - Mededeling inzake financiële informatie over de Europese OntwikkelingsfondsenIn dit document presenteert de Europese Commissie de ramingen van de vastleggingen, betalingen en de afroeping van bijdragen voor de begrotingsjaren 2011 en 2012, waarbij rekening wordt gehouden met de ramingen van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de investeringsfaciliteit. De stand van de financiële uitvoering van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in 2010 en de ramingen voor de uitvoering in 2011–2013 komen aan de orde.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 28 juni 2011 de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft de mededeling op 9 juni 2011 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling inzake financiële informatie over de Europese Ontwikkelingsfondsen

document Europese Commissie

COM(2011)334PDF-document, d.d. 9 juni 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 28 juni 2011 heeft de commissie de mededeling voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In haar Mededeling presenteert de Commissie de ramingen van de vastleggingen, betalingen en de afroeping van bijdragen voor de begrotingsjaren 2011 en 2012 voor de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de ramingen van de Europese Investeringsbank (EIB). Aan het einde van 2010 was 50% van het tiende EOF vastgelegd, de Commissie is daarmee op schema om eind 2013 het doel te bereiken van 100% vastlegging van het tiende EOF.

De nieuwe ramingen van de bijdragen van de lidstaten aan het EOF voor 2011 geeft een lager bedrag dan de raming van oktober 2010, namelijk 3,1 miljard euro tegenover 3,69 miljard euro. Het maximum bedrag van de bijdrage voor 2012 wordt vastgesteld op 3,8 miljard euro voor de Commissie en 280 miljoen euro voor de EIB. Dit betreft voorlopige ramingen. In de mededeling van oktober 2011 zullen nieuwe en meer betrouwbare ramingen worden opgesteld.

De bijdrage van Nederland aan het EOF voor 2011 is in totaal vastgesteld op 10,9 miljoen euro voor de EIB en op 152,8 miljoen euro voor de Commissie, met een totaal van 163,7 miljoen euro.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen