E130042
Laatste revisie: 06-08-2014

E130042 - Commissiemededeling: De financiële belangen van de Unie beter beschermen: instelling van een Europees Openbaar Ministerie en hervorming van EurojustDeze mededeling vormt de inleiding tot een pakket wetgevende maatregelen om de financiële belangen van de Unie institutioneel beter te beschermen, overeenkomstig het beleid dat de Commissie in 2011 heeft uitgestippeld. Het pakket omvat een voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie (E130041) en een voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (E130040). Verder bestaat het uit een mededeling over de versterking van de governancestructuur van OLAF, het Europees anti-fraude bureau, en de procedurele waarborgen bij onderzoeken met het oog op de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (E130043).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Deze commissiemededeling wordt betrokken bij de behandeling van de verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie en de behandeling van het voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust). Voor meer informatie zie dossiers E130040 en E130041 op de Europapoort.

Europees

De Europese Commissie publiceerde op 17 juli 2013 de Commissiemededeling: De financiële belangen van de Unie beter beschermen: instelling van een Europees Openbaar Ministerie en hervorming van Eurojust.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)532PDF-document, d.d. 17 juli 2013

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Deze commissiemededeling wordt betrokken bij de behandeling van de verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie en de behandeling van het voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust). Voor meer informatie zie dossiers E130040 en E130041 op de Europapoort.

Deze commissiemededeling gaat vergezeld van het door de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) geselecteerde prioritaire voorstel voor een verordening inzake het EU-Agentschap voor strafrechtelijke samenwerking (Eurojust)(e130040) en het door de commissies I&A/JBZ en V&J geselecteerde prioritaire voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een Europees openbaar ministerie (e130041).


Standpunt Nederlandse regering

Op 18 juli 2013 gaf de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het BNC-fiche niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken aan de Kamer kan worden gezonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling vormt de inleiding tot een pakket wetgevende maatregelen om de financiële belangen van de Unie institutioneel beter te beschermen, overeenkomstig het beleid dat de Commissie in 2011 heeft uitgestippeld. Het pakket omvat een voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie (E130041) en een voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (E130040)

Verder bestaat het uit een mededeling over de versterking van de governancestructuur van OLAF, het Europees anti-fraude bureau, en de procedurele waarborgen bij onderzoeken met het oog op de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (E130043). 

De mededeling behandelt de beoogde doelen van de twee verordeningsvoorstellen (fraudebestrijding: prioriteit in tijden van begrotingsconsolidatie, uitbreiding van de verantwoording bij vervolging op EU-niveau en een krachtiger bescherming van in onderzoeken betrokken personen), de huidige situatie en noodzaak tot hervormingen, de voordelen van een Europees Openbaar Ministerie en de belangrijkste elementen van dit voorstel, de synergie tussen het Europees Openbaar Ministerie en Eurojust, de gevolgen van een Europees Openbaar Ministerie voor OLAF en de procedure voor de goedkeuring van het voorstel betreffende een Europees Openbaar Ministerie.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen