Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E150023
  klaver icoon
Laatste revisie: 01-03-2016

E150023 - Gezamenlijk besluit inzake de deelname van de EU aan verschillende organisaties voor samenwerking op het gebied van terrorismepreventie en -bestrijdingDe Europese commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid hebben besloten dat de EU deelneemt en volwaardig lid is van de raden van bestuur van een drietal organisaties die zich richten op preventie en bestrijding van terrorisme.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 1 maart 2016 besprak de commissie BDO het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 februari 2016 en heeft deze voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Het voorstel is op 31 augustus 2015 toegewezen aan de commissie voor Buitenlandse Zaken en bevindt zich in de voorbereidende fase in het Europees Parlement.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijk besluit van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid inzake de deelname van de Europese Unie aan verschillende organisaties voor samenwerking op het gebied van terrorismepreventie en -bestrijding

document Europese Commissie

JOIN(2015)32PDF-document, d.d. 27 augustus 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 1 maart 2016 besprak de commissie BDO het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 februari 2016 en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.  

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 18 februari 2016 een antwoordbrief gestuurd op nadere vragen van de PVV-fractie over het commissievoorstel. 

Op 21 januari 2016 is de brief met nadere vragen van de PVV-fractie aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

De commissie besprak de brief van de minister van 17 december 2015 op 22 december 2015. De PVV-fractie besluit tot nader schriftelijk overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken. 

Op 17 december 2015 heeft de minister van Buitenlandse Zaken zijn antwoord gestuurd over de vragen van de PVV-fractie inzake het voorstel. 

Tijdens de vergadering van 3 november 2015 van de commissie BDO heeft de fractie van de PVV aangegeven schriftelijk inbreng te leveren over dit gezamenlijk besluit. De brief met vragen is op 12 november 2015 aan de minister verzonden.

De commissie BDO heeft het gezamenlijk besluit op 8 september 2015 geselecteerd uit de wekelijkse lijst met voorstellen van de Europese Commissie en tijdens haar vergadering van 29 september 2015 besloten het besluit te agenderen voor inbreng op 3 november 2015.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel voor een gezamenlijk besluit geeft aan dat de Europese commissie samen met de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid hebben besloten dat de EU deelneemt en volwaardig lid is van de raden van bestuur van de volgende organisaties die zich richten op preventie en bestrijding van terrorisme:

  • het Hedayah-expertisecentrum voor de bestrijding van gewelddadig extremisme, Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten);
  • het internationaal instituut voor het recht en de rechtsstaat, Valletta (Republiek Malta);
  • het mondiaal fonds voor de mobilisatie en de weerbaarheid van gemeenschappen, Genève (Zwitserse Bondsstaat).

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel is op 31 augustus 2015 toegewezen aan de commissie voor Buitenlandse Zaken en bevindt zich in de voorbereidende fase in het Europees Parlement.


Alle bronnen

Sociale media menu