E210030
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-01-2022

E210030 - Voorstel voor een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclameHet CommissievoorstelPDF-document over transparantie en gerichte politieke reclame maakt deel uit van een maatregelenpakket waarmee de Commissie de integriteit van verkiezingen en het open democratisch debat wil beschermen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 27 december 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen aan de minister van BuZa verstuurd. Een afschrift van deze brief werd aan de minister van BZK verzonden.

Europees

Op 25 november 2021 werd het voorstel door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

document Europese Commissie

COM(2021)731PDF-document, d.d. 25 november 2021

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 december 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen aan de minister van BuZa verstuurd. Een afschrift van deze brief werd aan de minister van BZK verzonden.

Op 21 december 2021 leverde de PvdA-fractie (Koole) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 7 december 2021 besloot de commissie de voorstellen inzake Europese democratie in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg bij een of meer van deze voorstellen op 21 december 2021. Met oog hierop zou de commissie graag zo snel mogelijk kennis willen nemen van het BNC-fiche. Tevens besluit zij de voorstellen te willen betrekken bij het themadebat over Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU op 1 februari 2022.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het CommissievoorstelPDF-document over transparantie en gerichte politieke reclame maakt deel uit van een maatregelenpakket waarmee de Commissie de integriteit van verkiezingen en het open democratisch debat wil beschermen. In het actieplan voor Europese democratie van december 2020 is reeds een eerste analyse van de uitdagingen op het gebied van politieke reclame gepresenteerd.

Het voorstel beoogt te realiseren dat politieke reclame duidelijk als zodanig herkenbaar is en bekend is wie ervoor heeft betaald en hoeveel. Ook het gebruik van technieken voor politieke targeting en amplificatie moeten duidelijk en precies worden aangeduid en het gebruik van gevoelige persoonsgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt verboden.

In het voorjaar van 2023 zouden deze regels in werking moeten treden, met het oog op de verkiezingen in 2024.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 november 2021 werd het voorstel door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen