Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 december 2021
1. Conferentie over de Toekomst van Europa

stand van zaken

De commissie bespreekt de stand van zaken van de Conferentie over de Toekomst van Europa, met name de uitgestelde plenaire vergadering van december 2021.

2. Plenaire COSAC

mondelinge terugkoppeling

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de plenaire COSAC van 29 en 30 november 2021.

3. T03070

Toezegging Actieve inzet tegen Poolse campagne lhbti (35.403)

De commissie besluit de status van de toezegging met nummer T03070 als voldaan aan te merken en geleidt de brief van de ministers van OCW, BuZa en BHenO inzake Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU (d.d. 3 december 2021) voor eventuele inhoudelijke behandeling door naar de commissie OCW.

4. Europese voorstellen inzake Europese democratie

De commissie besluit de voorstellen inzake Europese democratie (COM(2021)317 en 330 t.e.m. 334) in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg bij een of meer van deze voorstellen op 21 december 2021. Met oog hierop zou de commissie graag zo snel mogelijk kennis willen nemen van de BNC-fiche. Tevens besluit zij de voorstellen te willen betrekken bij het themadebat over Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU op 1 februari 2022.

5. 21.501-02 EK, DM

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 23 november 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021.

6. Rondvraag

Het lid Backer (D66) doet melding van zijn deelname aan het panel van het actualiteitsdebat over 'De Europese Unie na Merkel' van het Montesquieu Instituut en wijst in dit kader op de Europese passages in de coalitieakkoorden van een aantal lidstaten, waaronder Duitsland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman