E210031
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-01-2022

E210031 - Voorstellen voor verordeningen tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingenMet dit voorstel beoogt de Europese Commissie de regels voor Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen te actualiseren voor zogenaamde “mobiele EU-burgers”.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 27 december 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen aan de minister van BuZa verstuurd. Een afschrift van deze brief werd aan de minister van BZK verzonden.

Europees

Op 25 november 2021 werden de voorstellen door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstellen voor verordeningen tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen

document Europese Commissie

COM(2021)732PDF-document, d.d. 25 november 2021

rechtsgrondslag

Artikel 20

artikel 22

artikel 40 VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 december 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen aan de minister van BuZa verstuurd. Een afschrift van deze brief werd aan de minister van BZK verzonden.

Op 21 december 2021 leverde de PvdA-fractie (Koole) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 7 december 2021 besloot de commissie de voorstellen inzake Europese democratie in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg bij een of meer van deze voorstellen op 21 december 2021. Met oog hierop zou de commissie graag zo snel mogelijk kennis willen nemen van het BNC-fiche. Tevens besluit zij de voorstellen te willen betrekken bij het themadebat over Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU op 1 februari 2022.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie de regels voor Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen te actualiseren voor zogenaamde “mobiele EU-burgers”. Dit zijn EU-burgers die in een andere lidstaat wonen dan de lidstaat waarvan zij de nationaliteit hebben. Met het oog op de Europese verkiezingen van 2024 worden gerichte wijzigingen voorgesteld van de bestaande richtlijnen inzake het kiesrecht.

Het betreft onder andere een verplichting om deze burgers proactief te informeren over hun kiesrecht, het gebruik van gestandaardiseerde registratiemodellen voor kiezers en voor kandidaten, en de taal waarin zij worden aangeschreven. Ook worden maatregelen voorgesteld om te beletten dat mobiele EU-burgers worden uitgeschreven uit het kiezersregister in hun land van herkomst.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 november 2021 werden de voorstellen door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen