E230007
Laatste revisie: 20-04-2023

E230007 - Commissiemededeling: de Europese WaterstofbankOp 16 maart 2023 publiceerde de Europese Commissie de Europese WaterstofbankPDF-document. Deze Europese Waterstofbank vormt een aanvulling op de regelgeving en ondersteuning van het EU-raamwerk voor het opzetten van een volledige waterstofwaardeketen in Europa en ondersteunt de Europese wet voor een klimaatneutrale industrie (Net Zero Industry Act).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 21 maart 2023 besloot de commissie IWO het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw te agenderen voor procedure wanneer het BNC-fiche is toegezonden.

Europees

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document.


Kerngegevens

volledige titel

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Hydrogen Bank

document Europese Commissie

COM(2023)156PDF-document, d.d. 16 maart 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 21 maart 2023 besloot de commissie IWO het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw te agenderen voor procedure wanneer het BNC-fiche is toegezonden.


Standpunt Nederlandse regering

De samenvatting is in bewerking.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorgestelde Europese Waterstofbank vormt een aanvulling op de regelgeving en ondersteuning van het EU-raamwerk voor het opzetten van een volledige waterstofwaardeketen in Europa en ondersteunt de Europese wet voor een klimaatneutrale industrie (Net Zero Industry Act). De Europese Waterstofbank zal de industriële belanghebbenden proactief ondersteunen die in een vroeg stadium beslissingen nemen om zich te concentreren op de inzet van schone technologie of dit te begeleiden om zo de weg vrij te maken voor de vereiste investeringen in menselijk kapitaal. Deze bank zal niet alleen de ontwikkeling van de productie van elektrolysers ondersteunen, maar ook industriële actoren verderop in de keten helpen om te investeren in nieuwe schone industriële processen of transporttechnologieën die draaien op hernieuwbare waterstof in plaats van fossiele brandstoffen.

De Europese Waterstofbank is gebaseerd op vier pijlers, die door de Europese Commissie worden geïmplementeerd. Deze bank zal bestaan ​​uit twee nieuwe financieringsmechanismen ter ondersteuning van hernieuwbare energiewaterstofproductie zowel binnen de Europese Unie als internationaal. Verder zal de bank zorgen dat de verhoogde vraag beter inzichtelijk wordt door in contact te blijven met afnemers, parallelle initiatieven van de lidstaten en bestaande datacenters. Tot slot zal Europese Waterstofbank ook een coördinerende rol spelen bij het faciliteren van de samenwerking met de bestaande financiële instrumenten om waterstofprojecten te ondersteunen.

Op basis van deze mededeling is de Europese Commissie voornemens alle vier de pijlers van de Europese Waterstofbank tegen het einde van het jaar operationeel te maken. In deze periode worden het ontwerp, de activiteiten en de institutionele opzet van de Europese Waterstofbank verder verfijnd, in voortdurende dialoog met de lidstaten en andere belanghebbenden.


Behandeling Raad

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Industrie, onderzoek en wetenschap (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Begroting (BUDG), Economische monetaire zaken (ECON), Internationale handel (INTA), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Regionale ontwikkeling (REGI), Buitenlandse Zaken (AFET), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen