Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418)

- 34418, C

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het Nederlandse vestigingsklimaat; EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26

De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017 c.a.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren