34.318

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030 COM(2015)337In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie inzake de wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030 COM(2015)337

Zie voor meer informatie ook dossier E150014 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

15 oktober 2015

schriftelijke voorbereiding


Documenten

3