Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Polen neemt Voorzitterschap EU over1 juli 2011

Op 1 juli 2011 neemt Polen het stokje over van Hongarije als voorzitter van de Europese Unie. Het voorzitterschap van de Europese Unie wisselt elk half jaar en zoals gewoonlijk stelt het land dat voorzitter wordt prioriteiten vast voor het komende half jaar.

Kerndoel voor de Polen is om te zorgen voor een snellere economische groei binnen de Europese Unie, maar ook voor een versterking van de politieke gemeenschap. Om dit doel te bereiken staat het voorzitterschap in het teken van drie prioriteiten: groei, veiligheid en openheid.

Europese integratie als bron van groei

Polen zal zich als antwoord op de financiële en economische crisis inzetten voor het stimuleren van de economische groei van de Unie, onder andere door de verdere ontwikkeling en versterking van de interne markt. Door zo weinig mogelijk interne barrières te hebben, kunnen de Europese markten zo goed mogelijk verbonden worden. In dit kader wil het Poolse voorzitterschap zich inzetten voor nieuwe instrumenten om een duurzame economische groei binnen de EU te bewerkstelligen. In dit kader zetten zij ook in op onderhandelingen over het Europees financieel kader voor 2014 tot 2024. Ook de positie van het midden- en kleinbedrijf binnen Europa kan nog verbeteren.

Veilig Europa (voedsel, energie,defensie)

Het thema veilig Europa is overkoepelend voor meerdere beleidsterreinen. In eerste instantie gaat dit over macro-economische veiligheid. Polen wil zich inzetten voor de verbetering van regelgeving en toezicht op financiële markten, alsook het opstellen van crisismanagementprocedures om financiële stabiliteit te garanderen.

Op het terrein van energieveiligheid is het Poolse voorzitterschap van mening dat het externe energiebeleid van de EU versterkt moet worden. Het Poolse voorzitterschap wil dat Europa minder afhankelijk wordt van derde landen voor haar energievoorziening. Energienetwerken beter op elkaar aansluiten kan niet alleen leiden tot besparingen, maar ook tot betere omstandigheden voor economische groei en een sterke Europese concurrentiepositie.

In het kader van voedselveiligheid vormt de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarin aandacht is voor modernisering van de Europese landbouw en een verbeterde concurrentiepositie, een belangrijk aspect van dit voorzitterschap (zie ook E100073).

Een veilig Europa komt tevens tot uiting door veiligheid bij de grenzen. Polen streeft naar een verbetering van een effectief optreden van Frontex (Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de EU) in crisissituaties, zoals de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (zie ook E100010). Ook benadrukt het nieuwe voorzitterschap het belang van vrije beweging binnen de EU.

Op het terrein van militaire veiligheid en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid wil het Poolse voorzitterschap zich inzetten op een versterking van de militaire en civiele capaciteiten van de EU voorvloeiend uit nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan sinds het Verdrag van Lissabon. Tevens zetten de Polen in op een betere samenwerking tussen de NAVO en de EU.

Open Europa

Tijdens haar voorzitterschap wil Polen door middel van het ondersteunen van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid de positie van de EU in het buitenland stimuleren. Verdere uitbreiding van de EU en samenwerking met aangrenzende landen staat ook op de agenda van het Poolse voorzitterschap. Hierbij heeft Polen ook aandacht voor de opbouw van democratieën in landen als Tunesië, Egypte en Libië naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in dat gebied.

Ook wil Polen aandacht behouden voor de relaties met de oostelijke buurlanden van de EU. In het kader van het Oostelijk Partnerschap wil het voorzitterschap de handelsbetrekkingen aanhalen, zodat Europa hen kan helpen met groei. Er wordt ook een top over dit onderwerp gepland voor september 2011. Goede relaties onderhouden met de buurlanden is tevens van belang omdat Europa deze landen mogelijk nodig heeft voor de arbeidsmarkt in de EU (zie ook E110024). Polen pleit voor het zoveel mogelijk intact houden van de verworvenheden van het Schengenbeleid en voor overeenkomsten ten behoeve van visavrije doorgang.

Sociale media menu


Deel dit item: