Eerste Kamer wil meer inzicht in risico's garanties RijkDe regering moet de Eerste Kamer periodiek en integraal inzicht geven in de ontwikkeling van de risico's van de overheidsfinanciën en de mogelijkheden om die risico's te beheersen. De Eerste Kamer heeft hiertoe dinsdag een motie van het Eerste Kamerlid Postema (PvdA) aangenomen; alleen de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer vindt dat de regering in de Miljoenennota 2013 al aanzienlijke verbeteringen heeft gerealiseerd maar mist inzicht in de impliciete garanties van het Rijk en een integraal inzicht in de ontwikkeling van de risico's.

De Eerste Kamer nam met 38 tegen 37 stemmen ook een motie van senator Backer (D66) aan die de regering verzoekt zich in te spannen om de interne markt in de Europese Unie versneld vorm te geven en spoedig een (vrij)handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten tot stand te laten komen. De Eerste Kamer verzoekt de regering in de motie ook om het Meerjarig Financieel Kader 2014-2021 qua systematiek flexibeler te maken en een verschuiving naar innovatie en duurzaamheid te realiseren. PvdA, CDA, GroenLinks, D66, OSF, 50Plus en SGP steunden de motie; VVD, PVV, SP, CU en PvdD stemden tegen.


Deel dit item: