Zodra een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel in procedure te nemen wordt door de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning van de Eerste Kamer een (in eerste instantie beknopt) elektronisch Edossier aangemaakt. In dit dossier zullen de meest relevante documenten worden opgenomen lopende de behandeling van het voorstel in de commissie. Afhankelijk van de fase/intensiteit van de behandeling wordt gezocht naar aanvullende informatie.

Dit zijn de nieuwste Edossiers:

Commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ):

Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO):

Commissie Financiën (FIN):

Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO):


Deel dit item: