Raad van Europa geïnformeerd over parlementair onderzoek Eerste KamerSenator Roel Kuiper heeft deze week op een hoorzitting van de Raad van Europa in Parijs de resultaten toegelicht van het parlementair onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging, waaraan hij als voorzitter leiding gaf. De Nederlandse bevindingen – die door de voltallige Senaat op hoofdlijnen worden onderschreven – zijn waardevolle elementen in het brede onderzoek naar de gevolgen van minder overheid en meer markt voor de publieke dienstverlening in de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Senator Tiny Kox, lid van de Nederlandse delegatie in de parlementaire assemblee van Europa's grootste verdragsorganisatie, is aangesteld als rapporteur. Lidstaten zijn gehouden de 'sociale cohesie' te bewaken door 'het welzijn van alle burgers te bevorderen,ongelijkheid tegen te gaan en tegenstellingen te beperken'. De vrees bestaat dat door meer marktwerking en meer bezuinigen die verplichting steeds minder wordt waargemaakt in Europa. Kox hoopt zijn onderzoek in de loop van dit jaar af te ronden en dan voor te leggen aan de parlementaire assemblee in Straatsburg.

Zie ook: delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa


Deel dit item: