Debat toetreding Noord-Macedonië tot NAVODe senatoren Beukering (Forum voor Democratie) en Van Apeldoorn (SP) debatteerden dinsdag 5 november met minister Blok van Buitenlandse Zaken (BZ) over een protocol dat de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO mogelijk maakt. Zij uitten, ieder vanuit een eigen invalshoek, kritiek op het voorstel. De Eerste Kamer stemt dinsdag 12 november a.s. over het wetsvoorstel.

FVD-senator Beukering, die zijn maidenspeech hield, sprak zijn zorgen uit of de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO de besluitvorming tussen de NAVO-lidstaten niet onnodig vertraagt. Beukering vroeg de minister of er geen verschil bestaat tussen het standpunt van het kabinet ten aanzien van toetreding tot de NAVO en toetreding tot de Europese Unie (EU). Het kabinet is vóór toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO en tégen de toetreding van het land tot de EU. Daarnaast sprak de voormalig brigadegeneraal zijn zorgen uit over de bezuinigingen op de Nederlandse defensie, waardoor Nederland de gedane financiële beloftes niet kan nakomen.

Volgens senator Van Apeldoorn (SP) moet Nederland zich wel drie keer bedenken voor het instemt met toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO. Het staat Noord-Macedonië vrij zich te kandideren, maar het land kan het lidmaatschap niet opeisen. Van Apeldoorn wees op mogelijke geopolitieke risico's van verdere uitbreiding van de NAVO, in het bijzonder met betrekking tot de ligging van Noord-Macedonië tussen het westen en Rusland. Ook wees hij op de verdeeldheid binnen de NAVO. Van Apeldoorn vroeg de minister of het niet beter zou zijn om eerst intern orde op zaken te stellen.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) noemde het een goede zaak dat een land, gelegen in Europa, zelf de keus kan maken van welke organisatie zij lid wil zijn. De Nederlandse regering onderschrijft het opendeurbeleid van de NAVO, aldus Blok. Het zou volgens de minister in strijd zijn met dat beleid om tegen een land te zeggen dat dit bij nader inzien niet voor hen geldt. Op de vraag of toetreding van Noord-Macedonië gevolgen heeft voor de besluitvorming binnen de NAVO antwoordde Blok dat de besluitvorming in het algemeen complex is. Het aantal lidstaten maakt daarin niets uit. Met betrekking tot het verschil in standpunt van de regering met betrekking tot toetreding tot de NAVO en toetreding tot de EU, zei de minister dat er geen relatie tussen de twee bestaat. Het betreft twee verschillende afwegingen, aldus Blok.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24PDF-document).

De uitnodiging aan Noord-Macedonië om toe te treden past in het 'open deur'-beleid van de NAVO. Dit beleid houdt in dat de NAVO, in lijn met artikel 10 van het NAVO-VerdragPDF-document en vanuit het oogpunt van bevordering van stabiliteit en samenwerking in Europa, bereid is de toetreding in overweging te nemen van Europese landen die verwezenlijking van de beginselen van dit Verdrag kunnen bevorderen en die kunnen bijdragen aan de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied.Deel dit item: