35.180

Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-MacedoniëDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24PDF-document).

De uitnodiging aan Noord-Macedonië om toe te treden past in het ‘open deur’-beleid van de NAVO. Dit beleid houdt in dat de NAVO, in lijn met artikel 10PDF-document van het NAVO-Verdrag en vanuit het oogpunt van bevordering van stabiliteit en samenwerking in Europa, bereid is de toetreding in overweging te nemen van Europese landen die verwezenlijking van de beginselen van dit Verdrag kunnen bevorderen en die kunnen bijdragen aan de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: SP, PvdD en FVD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: SP, PvdD en FVD.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2019

titel

Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

17