Eerste Kamer steunt NAVO-toetreding Noord-MacedoniëDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Blok (Buitenlandse Zaken) over een protocol dat de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO mogelijk maakt. De fracties van PVV, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Otten steunden het wetsvoorstel, de fracties van FVD, SP en PvdD stemden tegen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 5 november 2019 voerden de senatoren Beukering (Forum voor Democratie) en Van Apeldoorn (SP) het woord. Zij uitten, ieder vanuit een eigen invalshoek, kritiek op het voorstel. Senator Beukering sprak zijn zorgen uit of de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO de besluitvorming tussen de NAVO-lidstaten niet onnodig vertraagt. Senator Van Apeldoorn wees onder meer op mogelijke geopolitieke risico's van verdere uitbreiding van de NAVO, in het bijzonder met betrekking tot de ligging van Noord-Macedonië tussen het westen en Rusland.

Het wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24). De uitnodiging aan Noord-Macedonië om toe te treden past in het 'open deur'-beleid van de NAVO. Dit beleid houdt in dat de NAVO bereid is de toetreding in overweging te nemen van Europese landen die verwezenlijking van de beginselen van dit Verdrag kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied.Deel dit item: