Vragen over Europese noodverordening hernieuwbare energieDe commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) stelde op 12 januari 2023 vragen aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog over de Europese noodverordening voor de versnelde inzet van hernieuwbare energie. De commissie verwacht een antwoord van de Europese Commissie binnen drie maanden. Ook heeft de commissie een dag eerder over hetzelfde onderwerp vragen gesteld aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Antwoord op die vragen verwacht de commissie EZK/LNV uiterlijk vier weken na dagtekening.

Europese noodverordening hernieuwbare energie

De noodverordening voor versnelde inzet van hernieuwbare energie komt voort uit de conclusies van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022. Daarin werd naar aanleiding van de hoge urgentie van de energietransitie en de energiecrisis opgeroepen tot een versnelde vereenvoudiging van de vergunningsprocedures om de uitrol van hernieuwbare energie te bespoedigen om zo de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen af te bouwen. De Europese Commissie wil door middel van deze noodverordening met name het vergunningverleningsproces voor nieuwe energieprojecten versnellen, onder meer door deze aan te sluiten op het huidige energienetwerk of eventueel een nieuw netwerk aan te sluiten door de projecten aan te merken als overstijgend publiek belang. Ook stelt de Europese Commissie wijzigingen voor de toetsingswijze van ecologische impact bij projecten in het kader van de energietransitie voor, buiten de Natura2000-gebieden die zijn aangewezen onder de Europese Vogel - en Habitatrichtlijn.

Vragen GroenLinks, PvdA en PvdD

Op 12 januari 2023 stelden de fracties van GroenLinks, de PvdA en de PvdD gezamenlijk vragen aan de Europese Commissie. De leden vragen onder andere aan de Europese Commissie op welke wijze de Commissie verwacht dat Nederland kan voldoen aan zowel de doelen als aan de juridische haalbaarheid van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water, als het vergunningverleningsproces wordt versneld. De leden schrijven dat in Nederland de zorgvuldigheid van het vergunningverleningsproces een belangrijk onderdeel is van het instrumentarium om zo onwenselijke ontwikkelingen tegen te houden en de natuur en waterkwaliteit beter te beschermen.

Ook stellen de leden dat de huidige energiecrisis een enorme maatschappelijke opgave is voor overheden in heel Europa. Daarom vragen zij of de Europese Commissie kan aangeven op basis van welke onderbouwing zij van mening is dat deze energiecrisis zo veel meer impact heeft op de levens van mensen, dat zij wil overwegen duurzame energie als overstijgend publiek belang te definiëren.

Voor meer informatie:


Deel dit item: