Biotechnologie en bioproductie: vragen aan de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 20 maart een reeks acties voorgesteld om biotechnologie en bioproductie in de Europese Unie te bevorderen. Deze sector heeft te maken met meerdere problemen, waaronder gebrekkige kennisoverdracht naar de markt, en obstakels bij de toegang tot financiering. De voorstellen van de Europese Commissie moeten helpen onder andere de landbouw- en energiesectoren en industrie te moderniseren en zo een bijdrage te leveren aan een concurrerendere Unie die haar burgers betere gezondheidszorg biedt en de groene en digitale transitie tot een succes maakt. De commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van de Eerste Kamer heeft op 18 juni vragen gesteld aan de Europese Commissie over de mededeling.

Genetische manipulatie

De leden van de PvdD-fractie hebben vragen gesteld over de biotechnologie genetische manipulatie. Zij willen onder andere weten hoeveel van de investeringen op het gebied van biotechnologie naar genetische manipulatie gaat, en of de Europese Commissie in haar beleid en communicatie op het gebied van biotechnologie onderscheid kan blijven maken tussen genetische manipulatie en andere biotechnologieën.

Ook vragen de Eerste Kamerleden van de PvdD hoe de Europese Commissie ervoor gaat zorgen dat burgers met ethische bezwaren ten opzichte van genetische manipulatie GMO-vrij kunnen consumeren en leven. Zij vragen daarbij bovendien of producten die worden geproduceerd met behulp van genetische manipulatie ook als zodanig zullen worden gelabeld.

Procedure

De Europese Commissie heeft drie maanden om de vragen van de Eerste Kamer te beantwoorden. De commissiemededeling zal worden behandeld in de Raad voor Concurrentievermogen. Bij het Europees Parlement zal de behandeling plaatsvinden in de commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE). Beide instanties zijn nog niet begonnen met de behandeling van de mededeling.

Voor meer informatie over de behandeling van de commissiemededeling over biotechnologie en bioproductie, zie dossier E240014


Deel dit item: