Hoe wordt de Eerste Kamer gekozen?De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie.

De twaalf Provinciale Staten treden in feite als één kiescollege op. Wel weegt een stem van een Statenlid uit bijvoorbeeld Zuid-Holland zwaarder dan van een lid uit Drenthe.

Dit komt doordat aan de stem van een Statenlid een bepaalde stemwaarde wordt gegeven, die afhangt van het aantal inwoners van de provincie.

De zetelverdeling vindt plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging. Anders dan bij een districtenstelsel maken ook kleine partijen kans om gekozen te worden.