Waar komt de naam 'Eerste Kamer' vandaan?De naam Eerste Kamer wordt niet altijd logisch gevonden. Bij de behandeling van wetsvoorstellen komt immers eerst de Tweede Kamer aan de beurt en daarna pas de Eerste. Bovendien heeft de Tweede Kamer veel meer bevoegdheden.

Toen de Eerste Kamer in 1815 werd ingesteld, werd niet direct gekozen voor de naam 'Eerste Kamer'. Sommige leden van de grondwetscommissie dachten aan de naam 'Senaat' of 'Groote Kamer', terwijl anderen 'Kamer van Gedeputeerden' voorstelden.

Op 6 juli 1815 nam de grondwetscommissie echter het besluit te spreken van 'Eerste' en 'Tweede' Kamer, waarbij de Eerste Kamer de door de koning benoemde Kamer was en de Tweede de gekozen Kamer.

Dit is enigszins vergelijkbaar met het Britse parlement waar de gekozen Kamer 'Lagerhuis' en de adelskamer 'Hogerhuis' heet.