Wat is een novelle?Een novelle is een wijziging van een wetsvoorstel dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer.

Er kunnen twee redenen zijn voor de regering om een novelle in te dienen

  • 1. 
    Na aanvaarding van een wetsvoorstel blijkt er een fout in het voorstel te staan. De enige mogelijkheid om dit te herstellen, is de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van het oorspronkelijke voorstel (novelle)
  • 2. 
    De Eerste Kamer maakt ernstige bezwaren tegen een onderdeel van een wetsvoorstel. Als dat onderdeel niet wordt gewijzigd, bestaat voor de regering het gevaar dat het gehele wetsvoorstel wordt verworpen.

In de regel wordt met afhandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel in de Eerste Kamer gewacht, totdat de Tweede Kamer de novelle heeft aangenomen.