Deze nota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2018, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2018

titel

Voorjaarsnota 2018

schriftelijke voorbereiding


Documenten

21