35.095

Najaarsnota 2018Deze nota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2018 en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

29 november 2018

titel

Najaarsnota 2018

schriftelijke voorbereiding


Documenten