Deze nota (TK, 1) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2021 en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

30 november 2021

titel

Najaarsnota 2021

schriftelijke voorbereiding


Documenten