Deze Voorjaarsnota (EK, A met bijlage) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2022, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 7 juni 2022 een aantal opties inzake de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 besproken.

De commissie wenste de mogelijkheid open te houden dat, na aanvaarding door de Tweede Kamer, bepaalde wetsvoorstellen met wijzigingen van de afzonderlijke begrotingsstaten i.v.m. de Voorjaarsnota 2022, nog voor het zomerreces apart plenair kunnen worden behandeld.

Aangezien het kader van de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt geboden door de vernieuwde Voorjaarsnota 2022 ten gevolge van een aanpassing aan het begrotingsproces, wenste de commissie niet uit te sluiten dat bij de behandeling van afzonderlijke begrotingswetsvoorstellen ook de Voorjaarsnota 2022 zelf betrokken wordt.

De commissie besloot in meerderheid dat geen wens bestaat voor een afzonderlijk plenair debat over de Voorjaarsnota 2022 op zich.

Op 21 juni 2022 vond een openbaar gesprek van de commissie met de Raad van State in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht plaats.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2022

titel

Voorjaarsnota 2022

schriftelijke voorbereiding


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten