Deze Voorjaarsnota (EK, A met bijlagen) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2023, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 7 juli 2023 een verslag van een schriftelijk overleg ontvangen (EK 36.350 / 36.350 IX C, met bijlage) en zal deze, samen met de Voorjaarsnota 2023, betrekken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (36.350 IX) op 11 juli 2023. Dit debat zal gecombineerd zijn met de behandeling van de wijziging van de begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36.350 XV).

Op 4 juli 2023 vond een technische briefing plaats van de Afdeling advisering van de Raad van State over de Voorjaarsrapportage 2023 (EK, B met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

28 april 2023

titel

Voorjaarsnota 2023

schriftelijke voorbereiding


Documenten

50