De ChristenUnie is sinds 2001 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

Wilt u contact opnemen met de ChristenUnie-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan christenunie@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.christenunie.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Tineke Huizinga-Heringa (sinds 6 april 2021)
fractiesecretaris: Hendrik-Jan Talsma (sinds 6 april 2021)
penningmeester: Eric Holterhues (sinds 13 juni 2023)

Samenstelling