FVD-fractieHet Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De fractie heeft 10 zetels.

Per 1 september 2020 is Paul Frentrop de fractievoorzitter en is Paul Cliteur vice-fractievoorzitter. Bob van Pareren is fractiesecretaris en penningmeester.

Aan mevrouw Nanninga is op haar verzoek door de Voorzitter van de Eerste Kamer vanaf 26 oktober 2020 tijdelijk ontslag verleend als Lid van de Eerste Kamer wegens zwangerschap en bevalling voor een periode van 16 weken.

Zij wordt in die periode vervangen door de heer Berkhout.

De fractie heeft bij de verkiezingen van 2019 12 zetels behaald. Sinds 28 juli 2019 is het lid Otten geen lid meer van de fractie van het FVD. De FVD-fractie had sinds die dag elf zetels. Sinds 20 augustus 2019 maakten mevrouw Rookmaker en de heer De Vries geen deel meer uit van de FVD-fractie omdat ze overstapten naar de Fractie-Otten. In verband met het vertrek van mevrouw Rookmaker uit de Kamer per 9 februari 2020 en de beëdiging van de heer Hermans als lid van de Eerste Kamer heeft de FVD-fractie per 18 februari 2020 10 zetels.

Wilt u contact opnemen met de FVD-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan fvd@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: forumvoordemocratie.nl/


samenstelling

H.A. Berkhout
Anciënniteit: 30 dagen
Woonplaats: -

Bgen (b.d.) drs. A.J.A. Beukering
Anciënniteit: 533 dagen
Geboortedatum: 28-11-1958

Prof.dr. P.B. Cliteur
Anciënniteit: 533 dagen
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Geboortedatum: 06-09-1955

J. Dessing
Anciënniteit: 533 dagen
Woonplaats: Zaandam, Noord-Holland
Geboortedatum: 11-05-1965

Dr. P.M.L. Frentrop
Anciënniteit: 533 dagen
Geboortedatum: 18-03-1954

Drs. O.J. Hermans
Anciënniteit: 344 dagen
Woonplaats: Maastricht, Limburg
Geboortedatum: 29-03-1950

L.P. van der Linden MSc.
Anciënniteit: 533 dagen
Woonplaats: Barendrecht, Zuid-Holland
Geboortedatum: 04-11-1983

J. van Pareren
Anciënniteit: 533 dagen
Woonplaats: Den Haag, Zuid-Holland
Geboortedatum: 06-08-1947

N.J.F. Pouw-Verweij
Anciënniteit: 421 dagen
Geboortedatum: 21-05-1991

L.F.A.M. van Wely
Anciënniteit: 533 dagen
Woonplaats: Oss, Noord-Brabant
Geboortedatum: 07-10-1972