In de periode 1977-2000 was er een GPV-fractie in de Eerste Kamer. Tot 1991 was de enige vertegenwoordiger daarvan J. van der Jagt. Hij werd in dat jaar opgevolgd door K. Veling. Vanaf 1999 was er een tweede lid, J.P. de Vries. In 1999 werd samen met de RPF een gezamenlijke fractie gevormd. Vanaf 2001 is deze fractie verder gegaan onder de naam 'ChristenUnie'.

Historisch overzicht zeteltal GPV