De Fractie-Nanninga was van 15 februari 2021 tot 13 juni 2023 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De fractie heeft 7 zetels.

De fractie is op 13 juni 2023 overgegaan in JA21.

Met ingang van 15 februari 2021 zijn de leden van de Fractie-Van Pareren opgegaan in de Fractie-Nanninga.

Wilt u contact opnemen met de Fractie-Nanninga, dan kunt u een bericht sturen fractie-nanninga@eerstekamer.nl