Voor 139Tegen 10

 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (CLX, B) (EK CLX B)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheid (36.350 IX / 36.350 XV, F)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35.958)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FV)
 • Voor
  5 december 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36.157)
 • Voor
  21 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025 (36.350 IX / 36.350 XV, J)
 • Voor
  21 november 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36.245)
 • Voor
  21 november 2023 (Hamerstuk)
  Brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 (CLX, A) (EK CLX A)
 • Voor
  14 november 2023 (Zonder stemmen)
  Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (36.410 XV)
 • Tegen
  14 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen huurtoeslag voor derdelanders (36.301, F)
 • Tegen
  14 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen precedent voor huurtoeslag asielzoekers (36.301, E)
 • Voor
  14 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden (36.301)
 • Voor
  14 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten (36.195)
 • Voor
  14 november 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) over hospitaverhuur (36.195, E)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2023 (Miljoenennota) (36.435 I)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2023 (Miljoenennota) (36.435 IIA)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (Miljoenennota) (36.435 IIB)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 IV)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Miljoenennota) (36.435 V)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Miljoenennota) (36.435 VII)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Miljoenennota) (36.435 VIII)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Miljoenennota) (36.435 IX)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2023 (Miljoenennota) (36.435 X)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 XIV)
 • Voor
  14 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Miljoenennota) (36.435 XVI)