Voor 2141Tegen 756

 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36.410 VIII)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kinderopvang BES (36.306)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus (36.334)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid (36.410 VII, H)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen (36.410 VII, F)
 • Voor
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) c.s. over het verduurzamen van woningen (36.410 VII, E)
 • Verdeeld
  14 mei 2024 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (36.410 XVII)
  Fractie stemde tegen met uitzondering van de leden Ilse Bezaan, Alexander van Hattem, Ton van Kesteren en Gom van Strien
 • Voor
  23 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen (36.511)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over het verplaatsen van de regie van de schadeafhandeling in Groningen (36.441, H)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Baumgarten (JA21) over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten (36.441, I)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-van Rooijen (50PLUS) over het streven naar een open/dicht oplossing voor aardgasputten (36.441, G)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Heijnen (BBB) c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekken (36.488, F)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet verhoging minimumloon 2024 (36.488)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over geen wijziging Grondwet inzake de grondwettelijke uitkeringen (36.410 I, B)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingen (36.458)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Reparatiewet OCW 2024 (36.478)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2025 (CLXII)
 • Voor
  9 april 2024 (Zonder stemmen)
  Begrotingsstaat Koning 2024 (36.410 I)
 • Tegen
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36.410 XII, J)
 • Tegen
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen (36.410 XII, G)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)