Voor 1811Tegen 637

 • Tegen
  7 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis (36.183)
 • Voor
  7 februari 2023 (Hamerstuk)
  Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35.915)
 • Voor
  7 februari 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor OCW met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (EK 35.920 E)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36.200 XVI, K)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
 • Voor
  31 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long-covid (36.200 XVI, L)
 • Voor
  24 januari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders (35.851)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36.065)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomens (36.211)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (36.212)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 A)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 B)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 C)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2022 (Najaarsnota) (36.250 I)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (Najaarsnota) (36.250 IIA)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2022 (Najaarsnota) (36.250 IIB)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Najaarsnota) (36.250 III)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 IV)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Najaarsnota) (36.250 IX)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 J)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Najaarsnota) (36.250 K)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota) (36.250 VII)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota) (36.250 VIII)
 • Voor
  24 januari 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Najaarsnota) (36.250 X)