Voor 2035Tegen 711

 • Voor
  7 november 2023 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2024 (36.415)
 • Voor
  7 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Miljoenennota) (36.435 XIII)
 • Voor
  7 november 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 XV)
 • Tegen
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FR)
 • Tegen
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36.176)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XIII)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 B)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigen (36.269)
 • Tegen
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het gelijkstellen van voertuigen onder de 50 kilo (36.269, F)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het wijzigen van de voorgestelde voertuigbreedte (36.269, E)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie (36.217, D)
 • Voor
  24 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde (36.217)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van de herfinanciering van covidleningen (36.401, H)
 • Tegen
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen (36.401)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Marijnissen en Temmink Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (36.160)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de voorzitter van de commissie IWO aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416) (EK 36.397 A)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitters van de commissies Financiën en EZK aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (EK 36.290 F)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Afschaffen schuldig nalatig verklaren bij niet of niet geheel betalen premie volksverzekeringen (36.309)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Wet cameratoezicht douane (36.345)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Implementatie BTW-tarievenrichtlijn voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen en virtueel geleverde diensten (36.362)
 • Voor
  10 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Omgevingswet 2023 (36.367)
 • Tegen
  3 oktober 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (36.373)
 • Voor
  3 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Eenmalige energietoeslag 2023 (36.389)
 • Tegen
  3 oktober 2023 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)
 • Tegen
  26 september 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)
recentere stemmingen