Voor 1932Tegen 693

 • Tegen
  4 juli 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030 (36.169, G)
 • Tegen
  4 juli 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde (36.169, F)
 • Tegen
  4 juli 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Implementatie Europese klimaatwet (36.169)
 • Voor
  4 juli 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het uitstellen van de stemming over dit wetsvoorstel (36.169, E)
 • Tegen
  4 juli 2023 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit (36.302)
 • Voor
  4 juli 2023 (Hamerstuk)
  Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (36.312)
 • Tegen
  4 juli 2023 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit (36.336)
 • Voor
  27 juni 2023 (Hamerstuk)
  Online oprichting besloten vennootschappen (36.085)
 • Voor
  27 juni 2023 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36.267)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35.688 (R2151))
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35.687)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen (36.229, H)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking (36.229, I)
 • Voor
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs (36.229, G)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over kansengelijkheid voor studenten in het middelbaar en het hoger onderwijs (36.229, E)
 • Tegen
  6 juni 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie (36.229, F)
 • Voor
  6 juni 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2023 in verband met de oorlogssituatie in Oekraïne (36.307)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging bestuur en inrichting academische ziekenhuizen (36.276)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake lening Invest-NL in verband met SIF (36.304)
 • Voor
  6 juni 2023 (Hamerstuk)
  Implementatie Richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart (36.308)
 • Tegen
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet toekomst pensioenen (36.067)
 • Voor
  30 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Nader gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het opzeggen van vertrouwen in de minister voor APP als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen niet wordt ingetrokken (36.067, AX)
 • Voor
  30 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een advies van de Raad van State inzake de vraag of artikel XII met een twee-derde meerderheid aangenomen dient te worden (36.067, AT)
recentere stemmingen