Voor 1874Tegen 666

 • Voor
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vorderen van panden uit te sluiten (36.081, F)
 • Voor
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het staken van opvang en voorzieningen voor derdelanders uit Oekraïne (36.081, G)
 • Tegen
  4 april 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36.081)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Voorstel tot vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken Eerste Kamer 2023 met een aangevulde toelichting (CLIII, B) (EK CLIII B)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2021 (36.268)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders (36.231)
 • Voor
  4 april 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (EK 32.317 OA)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen (CXLVII, J)
 • Tegen
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H)
 • Tegen
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, F)
 • Tegen
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, D)
 • Tegen
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Blécourt-Wouterse (VVD) c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI (CXLVII, C)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36.158)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos (36.271)
 • Voor
  21 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik (35.991)
 • Tegen
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35.990)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de Europese digitale identiteit (34.972 / 35.868, AD)
 • Tegen
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet digitale overheid (34.972)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Wet digitale overheid (35.868)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Wet goed verhuurderschap (36.130)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (36.138)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Voor
  14 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
recentere stemmingen