Beëdiging en inhuldiging van Koning Willem-AlexanderDe Staten-Generaal zullen de Verenigde Vergadering voorbereiden waarin op 30 april 2013 Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje wordt ingehuldigd als nieuwe Koning. Van de Verenigde Vergadering maken alle Leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer deel uit.

De voorbereidingen voor de inhuldiging vinden plaats onder leiding van mr. G.J. de Graaf, die als Voorzitter van de Eerste Kamer tevens Voorzitter is van de Verenigde Vergadering. De ambtelijke voorbereidingen staan onder leiding van de Griffier van de Eerste Kamer, tevens Griffier van de Verenigde Vergadering, mr. G.J.A. Hamilton. De voorbereidingen vinden plaats in nauwe samenwerking tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De beëdiging en inhuldiging van de Koning in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal hebben plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De laatste Verenigde Vergadering in verband met een inhuldiging vond plaats op 30 april 1980 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.