De staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet.

De Staatscommissie adviseerde onder meer over de gekozen minister-president, het districtenstelsel, het tweekamerstelsel, referendum en volksinitiatief, sociale grondrechten en de procedure voor Grondwetsherziening.

Voorzitter waren oud-premier J. Cals en de staatsrechtgeleerde A.M. Donner.