Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van de Wet dieren (31.389)gewijzigd in (EK 31.389, Q

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Yildirim, GroenLinks, SP en PvdD stemden voor

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, D66, SP en Fractie-Yildirim stemden voor

op 17 mei 2011 aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP, Fractie-Yildirim en GroenLinks stemden voor

op aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan

op 31 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, OSF, PvdD, D66, SP en GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor