Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32.812) en Passend onderwijs (33.106) op 2 oktober 2012