Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 7 juli 2015 (2014/2015 nr. 38)

Aanvang: 13.39 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) (34143).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.