Verslag van de vergadering van 28 juni 2016 (2015/2016 nr. 36)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (34411).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.