Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

(De behandeling en afhandeling van het voorstel 34.566 in de Tweede Kamer is op verzoek van het kabinet aangehouden)

Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527) in de Eerste Kamer was:

21 november 2016 besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën

22 november 2016 bespreking procedure (bevestiging tijdpad van de behandeling)

29 november 2016 voorbereidend onderzoek

6 december 2016 (eventuele) inbreng voor het verslag

13 december 2016 plenaire behandeling

20 december 2016 stemmingen