Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 22 november 2016Na stemming bij zitten en opstaan op 29 november 2016 verworpen. SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.

Aangehouden op 29 november 2016. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.