Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 9 mei 2017 (2016/2017 nr. 26)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (34574).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.