Nieuwe voorstellen MFK 2021 - 2027<< Ga terug naar themapagina MFK 2021 - 2027

De Europese Commissie presenteerde op 2 mei 2018 het voorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader, inclusief voorstellen inzake eigen middelen. Van 29 mei 2018 tot 14 juni 2018 presenteerde de Europese Commissie een reeks voorstellen voor de toekomstige sectorspecifieke financiële programma's.

Zie ook de pagina van de Europese Commissie voor meer informatie over de nieuwe EU-begroting:

Voorstellen inzake nabuurschap, ontwikkeling, internationale samenwerking, humanitaire hulp, pretoetreding, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, fondsen voor landen en gebieden overzee (d.d. 14 juni 2018)

Nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking

Pretoetreding

Nucleaire veiligheid instrument

Landen en gebieden overzee

Commission staff working document

Voorstellen inzake interne veiligheid, nucleaire veiligheid en ontmanteling, defensie en crisis respons (d.d. 13 juni 2018)

Europese defensiefonds

Europese vredesfaciliteit

Interne veiligheid

Nucleaire veiligheid en ontmanteling

Voorstellen inzake migratie en grensbeheer (d.d. 12 juni 2018)

Voorstel inzake het Europees Solidariteitskorps (d.d. 11 juni 2018)

Betere samenwerking op het gebied van belastingen en douane (d.d. 8 juni 2018)

Voorstellen inzake onderzoek en innovatie (Horizon Europe, Euratom en ITER d.d. 7 juni 2018)

Horizon Europe

Euratom

ITER

Eengemaakte markt

Voorstellen inzake Europese strategische investeringen (InvestEU, Connecting Europe Facility, Digital Europe en Space, d.d. 6 juni 2018)

InvestEU

Connecting Europe Facility, Digital Europe and space

Voorstellen inzake agricultuur, omgeving en klimaat (d.d. 1 juni 2018)

Voorstellen voor een programma ter ondersteuning van de hervorming en een investeringsstabilisatiefunctie om de economische en monetaire unie van Europa te versterken (d.d. 31 mei 2018)

Voorstellen inzake investeren in mensen, sociale cohesie en waardeprogramma's (d.d. 30 mei 2018)

Voorstellen inzake regionale ontwikkeling en cohesiebeleid na 2020 (d.d. 29 mei 2018)

Commissiemededeling inzake integraal voorstellenpakket MFK en voorstellen inzake eigen middelen (d.d. 2 mei 2018)