Verslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) (35036).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.